Tori Amos - Pretty Good Year

Oj, i dag ble det mye blogging, men jeg kom over den gamle profilen min p dikt.no, ogs s jeg noe jeg leste, ogs ble jeg glad fordi jeg fortsatt likte det, s derfor legger jeg det ut her ogs jeg. Stenk.

Sommererfintdet.
Degangenedugrpstranden,ogskjennerduallsandenmellomternemensduleravetellerannetsomhunsier,selvomdetegentligikkevarsfrykteligmorsomt.
Ogskandukjpeis.Saftissomrennernedsoverhnden,smduslikkedenvekk.Ellerskanjovepsenekomme.
Ogommorgene,dedagenedueralenehjemme.Naknebenpvarmparkett,skokerdudegenkoppkaffeogblirsittendepverandaen.Helstiskyggen,forisolaerdetsvarmt.
Skandutenketilbake.Pdeandresommerene.
Pdeandremenneskenesomfulgtedeggjenneomhetenogblgeskvulpogvarmtregnskyld.
Slerdunoklitt,ogtenkerphvormyedetregnetdaderelpfrabussendengangenpHvaler.
Dafalthanekammenhansned,ogsminkendinrant,mendetvarjolittfintfordet.
OgiOslodengangen,dadetvarsvarmt.Ogsfyrtedeavkanoneneavenellerannengrunnmensderevarpdenfestningendualdrihuskernavnetp.
Ogskomhanvakten.Dalerdulitttil,fordetvarjoegentigganskeflaut.
Ogsdengangenforlengelengesiden.Vedinnsjen.Sristerdulittphodetogsukkeroverhvorforttidenegenltiggr.
Sblirdukansjelittmelankolsk.Tenkomhanikkeskullevredertilnester,nrsolablirvarmoggressetgrntigjen.
Kansjehanbareforsvinner,hansomdeandre.
Kansjedutilogmedblirlitttrist,sliksomjegofteblir.Ogdarrerdunoklittikaffenmedfingerendinogserlitttilfeldigutiluftenmenstankerrasergjennomhodet.
Menshrerduatbaddrenplutseligblirpnet,ogtungeskrittpparkettenderdunettopgikk.
-Kaffi?Hrerdu.Dablirdujolittglad.
-Joda.Koppiskapetvetdu.Ssmilerdulitttildenhyepersonensomplutseligstrderogdrikkeroppkaffendin.Hanerpen.DuBlirfortsattlikelykkeligavsehan,likelykkeligsomdengangenderemttesordentlig,ihst.
Hanerjokansjedenenestesomikkemenerkaddendinblirforsterk,menhanerfortsattlittflinkereenndegilagekaffe,tenkerdukansjeda.
Skommerhannokogsettersegbakdeg,medenfotphversideogskysserhandeginakken.Dafrdunoklittgsehud.
-Hvatenkerdup?Sprhankansjeda.
Dasnurdudegnokogsmiler,menduklareraldrismilelikesjevtogfintsomhan.
-Ingenting,sierdu.Ogdeteregentligsant.Fornhardualtglemtmimringen,ogtankenepdeandresomharvrt.
Nerdetbaredu,hanogdenvarmesommerdagen.Ja,ogdetokaffekoppene,somkansje(hviskaffekopperharflelser)blirlitttristeogfornermetdaderesetterdefradere,oglperinnigjenmensderelerogdrariklrnetilhverandre.
Nrderehargttinnhrermannoklittfnisingommanskullepasserevinduetditt.
Ogdetenestnnetsomkansjekomlitthyereenndetskulle,detsomfikkdengamledamentilskvettelitt.
Utesklirsommerenforbidere,kansjeerdetmrktnrderekommerutigjen,hvemvet.
Sommererdethvertfall,oghimmelendenernokfortsattheltbl.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Tistel

Tistel

18, Ryken

Liten pike p 18. Bor delvis med min katt i Ryken hvor jeg gr musikklinjen p Steinerskolen, og i helgene er jeg ofte i s hos mor og far (:

Kategorier

Arkiv

hits